Kontakt


PPH "GICOR"

19-500 Gołdap
ul.Gumbińska 15
Tel: (087) 615 38 50
Fax: (087) 615 18 60
Mob: 601 781 566
e-mail:gicor@goldap.com.pl


PPUH "GICOR II"

19-420 Kowale Oleckie
ul.Kościuszki 54
Tel: (087) 523 82 08
Fax: (087) 520 16 34
Mob: 693 569 118
e-mail: gicor2@kowaleoleckie.com.pl

tekst alternatywny

OFERTAMała architektura Dom i ogród Kominki i akcesoria Lampy Odlewy maszynowe Ogrodzenia i tralki
Wodociągi i kanalizacja


Odlewnie GICOR wykonują odlewy z następujących gatunków żeliwa szarego, niskostopowego i aluminium:

Żeliwa szare klasy:
  • ZL 150 (GG 15)
  • ZL 200 (GG 20)
  • ZL 250 (GG 25)
- Zgodne z polskimi normami i normami DIN.
- Żeliwa niskostopowe z dodatkami chromu, niklu i miedzi.
- Aluminium AK11 (odlewy w formach piaskowych).

Klasy dokładności wykonania odlewów:
  • III, IV klasa dokładności zgodnie z PN-72/H-83104
  • GTB 16, GTB 17 zgodnie z DIN 1686
Produkujemy odlewy o masie 0,1 - 1500 kg jednostkowo, średnio lub wielkoseryjnie. Formy wykonujemy na stanowiskach formowania ręcznego i maszynowego.
Oferujemy opracowanie technologii odlewania i wykonanie oprzyrządowania odlewniczego z drewna, metalu i tworzyw sztucznych. Wszystkie procesy technologiczne na odlewniach GICOR objęte są kontrolą jakości.

Laboratoria przeprowadzają następujące badania:

  • ocena składu chemicznego żeliwa na zawartość pierwiastków (C, Si, Mn, P, S) w systemie Cristaldigraph PS I (opracowanie Politechniki Śląskiej)
  • badanie wytrzymałości statycznej na rozciąganie Rm [Mpa] zgodnie z wytycznymi polskich norm, na maszynie wytrzymałościowej ZD-20
  • badanie twardości metodą Brinella i Vickersa (HB i HV)
  • ocena mikrostruktury żeliw
Laboratorium ruchowe przeprowadza badania mas formierskich i rdzeniowych. Przeprowadzamy badania wytrzymałościowe produkowanych włazów kanalizacyjnych drogowych i chodnikowych. Na życzenie klienta wystawiamy atest materiałowy.